Rada Programowa

Ryszard Błażejewski Profesor zwyczajny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Janusz Bujak Profesor zwyczajny, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Lidia Dąbek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Robert Geryło Dyrektor, Instytut Techniki Budowlanej – Państwowy Instytut Badawczy
Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach
Wiesława Głodkowska Dziekan, Profesor Politechniki Koszalińskiej
Jacek Jaworski Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa, Instytut Nafty i Gazu –  Państwowy Instytut Badawczy
Małgorzata Kacprzak Dziekan, Profesor zwyczajny, Politechnika Częstochowska
Maria Kaszyńska Dziekan, Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Krystyna Korniak – Figa Prezes, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Piotr Koszelnik Dziekan, Profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Julita Kozłowska Czaja –  Dyrektor Eksploatacji Veolia Energia Warszawa S.A.
Bogdan Mizieliński Profesor, Politechnika Warszawska
Maciej Mrowiec Prorektor ds. innowacji i rozwoju, Profesor Politechniki Częstochowskiej
Tomasz Mróz Dziekan, Profesor, Politechnika Poznańska
Andrzej Osiadacz Profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
Janusz Różalski Prezes Zarządu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Maciej Siecla Prezes, HAURATON Polska sp. z o.o.
Gniewosz Siemiątkowski Kierownik ds. aplikacji p. poż, Wilo Polska Sp. z o.o.
Andrzej Szlęk Dziekan, Profesor, Politechnika Śląska
Sylwia Szczęśniak Prodziekan ds. dydaktyki, Politechnika Wrocławska
Witold Stępniewski Dziekan, Profesor, Politechnika Lubelska
Edward Szczechowiak Profesor zwyczajny, Politechnika Poznańska
Tomasz Teleszewski Adiunkt, Politechnika Białostocka
Krzysztof Wilde Dziekan, Profesor, Politechnika Gdańska
Krzysztof Wojdyga Dziekan, Profesor, Politechnika Warszawska
Justyna Zborowska Menedżer ds. Reklamy i PR, Geberit Sp.z o.o.