Opłaty

Opłata dla „Uczestników” w Warsztatach obejmuje:

  • udział w panelach,
  • otrzymanie materiałów,
  • poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiadów,
  • zaproszenie na kolację integracyjną.

Opłata dla „Studentów i Doktorantów” w Warsztatach obejmuje:

  • udział w panelach,
  • otrzymanie materiałów,
  • poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiadów.
Opłaty* Rejestracja przed 1 sierpnia 2019 r. Rejestracja po 1 sierpnia 2019 r.
Uczestnicy będący członkami PZITS 250 zł 350 zł
Uczestnicy niebędący członkami PZITS 300 zł 400 zł
Studenci i Doktoranci będący członkami PZITS 0 zł 50 zł
Studenci i Doktoranci niebędący członkami PZITS 50 zł 50 zł

* ceny nie zawierają podatku VAT 23%