Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową” – Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, pragniemy poinformować,
że w dniu 24.09.2021 r., spośród 17 zgłoszonych prac, Kapituła Konkursu jednomyślnie nagrodziła pracę dyplomową autorstwa:

Pani Dominiki Ćwiklińskiej pod tytułem
„Produktywność  i dobrostan chirurgów”

W konkursie nie przyznano żadnego wyróżnienia.

Pani Dominice Ćwiklińskiej serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie.

 

 

 


Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2021 r. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie. Do pracy należy dołączyć wypełnionych formularz zgłoszeniowy (wersja w docx).