Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Mamy przyjemność poinformować, że Zwyciężczynią konkursu na najlepszą pracę dyplomową, towarzyszącego Warsztatom PZITS, jest Pani Iwona Jarosz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem nagrodzonej pracy jest „Optymalizacja danych wyjściowych do obliczania pojemności sieciowych zbiorników wyrównawczych na przykładzie obiektu Bębło”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Tomasz Bergel.

Kapituła Konkursu wyróżniła również pracę Pani Edyty Kubala, pt. „Projekt koncepcyjny oświetlenia kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej uwzględniający zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)”. Praca wykonana pod kierunkiem Dr hab. Tomasza Ściężora została przygotowana na Politechnice Krakowskiej.

Gratulujemy!

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich, na najlepszą pracę dyplomową.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2019 r. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie. Do pracy należy dołączyć wypełnionych formularz zgłoszeniowy (wersja w docx).