1

 

Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce

Sektor wod-kan przechodził przez ostatnie lata liczne przeobrażenia, dostosowywał się do aktualnych standardów i obowiązujących norm. Przeszedł pewną ewolucję – być może możemy mówić nawet o rewolucji – aby przybrać obecną, aczkolwiek nieostateczną, formę. Ewolucja ta odbywała się na wielu płaszczyznach – od sfery organizacyjno-prawnej po sferę zarządzania i sferę nauki (badawczo-rozwojową). Panel „Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce” poświęcony będzie nakreśleniu tych zmian, które zachodziły w sektorze wod-kan na przestrzeni wieku. Przedstawione prezentacje poświęcone będą między innymi krokom milowym postawionym w sferze naukowej, a których efektem była faza wdrożeniowa oraz szereg instalacji pełnoskalowych, z których z powodzeniem dziś korzystamy. Należy bowiem pamiętać, że badania podstawowe oraz etap badawczo-rozwojowy to koła zamachowe rozwoju branży wod-kan, jak również jej ciągłej ewolucji. Otwartość na współpracę sfery biznesowej oraz naukowej jest kluczem do efektywnego wdrożenia założeń nowego modelu gospodarczego. Transformacja krajowej gospodarki z modelu linearnego na model o obiegu zamkniętym jest niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem dla sektora wod-kan, który stanowi istotną składową krajowej biogospodarki. Można mówić już o Oczyszczalni 4.0, której funkcjonowanie będzie wpisywało się zarówno w GOZ, jak i standardy czwartej rewolucji przemysłowej. Realizacja tego celu nie będzie możliwa bez wypracowania działającego modelu współpracy nauka-biznes, jak również współpracy z projektantem. Niezbędna będzie także wiedza na temat finansowania i realizacji takich inwestycji, a więc wdrażania ekoinnowacji wprzedsiębiorstwie wod-kan. Panel poruszał będzie zarówno zagadnienia związane z niezbędnymi zmianami, czekającymi branżę wod-kan w bliskiej przyszłości, jak również zagadnienia dotyczące tego, jak branża już się zmieniła, także w zakresie organizacyjno-prawnym.
Zbigniew Gieleciak – absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Laureat licznych nagród, uhonorowany m.in. tytułami: „Znakomity Przywódca”, „Menadżer Sukcesu” oraz „Menedżer 25-lecia na Śląsku”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Wybudował park wodny w Tychach, który jest zasilany energią z biogazu, dzięki czemu jest samowystarczalny energetycznie. Uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów
Tadeusz Rzepecki
Krystian Szczepański
Monika Żubrowska-Sudoł