WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA
I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
3 – 4 października 2019 r.
Rejestracja
Program
Rada Programowa
Rada Programowa
Ryszard Błażejewski Profesor zwyczajny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Janusz Bujak Profesor zwyczajny, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Lidia Dąbek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Robert...
Dalej
Prelegenci i paneliści
Prelegenci i paneliści
  ŁUKASZ AMANOWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska ANDRZEJ BARCZYŃSKI Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ATZE BOERSTRA REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations...
Dalej
Partnerzy
Partnerzy
   PARTNERZY STRATEGICZNI              PARTNERZY ZŁOCI            PARTNERZY SREBRNI                        ...
Dalej

Szanowni Państwo

mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które odbędą się w Warszawie w dniach 3 – 4 października 2019 r.

Pierwsza edycja Warsztatów (2016 r.) cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 430 osób, które wysłuchały 37 prelekcji tematycznych prowadzonych przez 43 prelegentów. Patronat honorowy nad Warsztatami 2016 objął Minister Infrastruktury i Budownictwa, a także Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projektowania Budowlanego. Prelekcje odbywały się symultanicznie w 4 salach. Podczas sesji tematycznych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków. Szerokie zainteresowanie uczestnictwem w Warsztatach 2016, jak również pozytywne oceny wystawione przez uczestników, stały się podstawą do organizacji drugiego spotkania będącego platformą wymiany wiedzy między branżystami.

Nadrzędnym celem Warsztatów jest ponownie stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Celami szczegółowymi Warsztatów są: podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej, praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. na temat prowadzonych projektów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyficznych dla danej specjalności, edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.

Zakres Warsztatów obejmuje niezmienne następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Kolejny raz również Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej interesujących dla nich prelekcji i dyskusji. Planujemy również zaproszenie studentów i doktorantów kierunków inżynieria środowiska i budownictwo, a także kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Uzupełnieniem Warsztatów będzie kolacja integracyjna, która odbędzie się 3 października 2019 r., umożliwiająca nawiązanie bliższych relacji pomiędzy uczestnikami.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Warsztatów, jak również serdecznie zapraszamy do udziału w prezentowanym wydarzeniu.

Krystyna Korniak-Figa
Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Anna Bogdan
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Opłaty
Opłaty
Opłata dla "Uczestników" w Warsztatach obejmuje: udział w panelach, otrzymanie materiałów, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiadów, zaproszenie na kolację integracyjną. Opłata dla "Studentów i Doktorantów" w Warsztatach obejmuje: udział...
Dalej
Zakwaterowanie
Zakwaterowanie
Na terenie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego Fundacji Nowe Horyzonty (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca organizacji Warsztatów) znajdują się pokoje gościnne. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Centrum. Ponadto...
Dalej
Kolacja integracyjna
Kolacja integracyjna
Kolacja odbędzie się w kręgielni HULAKULA ul. Jagiellońska 82B 03-301 Warszawa    
Dalej

Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich, na najlepszą pracę dyplomową.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2019 r. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto. Dalsze informacje.