II Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

II Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

ul. Czackiego 3/5, Warszawa
3 – 4 października 2019 r.
Partner Strategiczny
Program

Szanowni Państwo

mamy przyjemność zaprosić Państwa na II Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych organizowane przez Zarząd Główny PZITS w dniach 3 – 4 października 2019 r.
Celem przyświecającym Warsztatom jest stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Zakres merytoryczny Warsztatów obejmuje: ciepłownictwo
i  ogrzewnictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizację oraz wentylację i klimatyzację. W ramach Warsztatów prezentowane będą ……  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Warsztatów, jak również serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach.

Krystyna Korniak-Figa
Prezes PZITS

Anna Bogdan
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Rada Programowa
Rada Programowa
Lista członków Rady Programowej i afiliacje
Dalej
Prelegenci i moderatorzy
Prelegenci i moderatorzy
Lista Prelegentów ze zdjęciami
Dalej
Partnerzy
Partnerzy
Loga Partnerów z wyróżnieniem poziomu partnerstwa Krótkie informacje o każdym Partnerze Strona internetowa Partnera
Dalej

Patronat Honorowy

Opłaty i rejestracja
Opłaty i rejestracja
Regulamin Opłaty Rejestracja
Dalej
Zakwaterowanie
Zakwaterowanie
Lista obiektów w okolicy i na mapie
Dalej
Kolacja integracyjna
Kolacja integracyjna
opis gdzie co i jak
Dalej

Patronat medialny

  

Komitet Organizacyjny

Anna Bogdan (Przewodnicząca)
Wojciech Ratajczak (Z-ca przewodniczącej)
Tomasz Cholewa
Ewa Dworska
Katarzyna Gębska (Biuro ZG PZITS)
Anna Jakubowska
Sylwia Prabucka
Jolanta Sielicka
Paweł Stańczak

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich, na najlepszą prace dyplomową.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 października 2016 r. do 31 lipca 2019 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2019 r. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 3 000 zł brutto.

Istnieje możliwość zgłoszenia pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim. W takim przypadku wraz z pracą dyplomową należy złożyć rozszerzone (do 10 str.) streszczenie pracy w języku polskim.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie. Do pracy należy dołączyć wypełnionych formularz zgłoszeniowy (wersja w docx).