III Warsztaty projektanta i rzeczoznawcy

instalacji i sieci sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Wydarzenie online
18 – 19 listopada 2021 r.
Rejestracja
Program

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w III edycji Warsztatów, których tematem przewodnim jest ZIELONO MI!

Podczas Warsztatów będziemy rozmawiać o najnowszych standardach technicznych, jakości środowiska wewnętrznego oraz innowacyjnych rozwiązaniach służących do ograniczenia zużycia energii na cele eksploatacji budynków, rozwiązaniach instalacyjnych zapewniających bezpieczeństwo obiektów, „zielonym” paliwie, gospodarce o obiegu zamkniętym i wielu innych tematach z szeroko rozumianej inżynierii środowiska. 

 Udział w Warsztatach jest bezpłatny! 

Tematyka poszczególnych paneli

Panel 1: Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży

Panel 2: Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja

Panel 3: Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań

Panel 4: Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?

Panel 5:  Nowe Standardy Techniczne 

Panel 6: „Zielone” Paliwa

Panel 7: Model opadowy dla miasta Krakowa

Panel 8: Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych

Panel 9: Zagospodarowanie wód opadowych

Panel 10: Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne 

Panel 11: Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji komunalnych)

Panel 12: Pracownia cytostatyczna bez tajemnic

Panel 13: Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych

 

 

Prelegenci

Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska, PZITS)

Alicja Siuta-Olcha  (Politechnika Lubelska, PZITS)

Andrzej Fedor (GAZ-SYSTEM S.A., PZITS)

Anna Rolewicz-Kalińska (Politechnika Warszawska, PZITS)

Eliza Dyakowska (Izba Gospodarcza Gazownictwa, PZITS)

Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS)

Grzegorz Rosłonek (PGNiG S.A., PZITS)

Krystyna Lelicińska-Serafin (Politechnika Warszawska, PZITS)

Krzysztof Stelągowski (PZITS)

Małgorzata Król (Politechnika Śląska, PZITS)

Mirosław Szyłak-Szydłowski (Politechnika Warszawska, PZITS)

Paweł Lachman (POBE, PORT PC)

Paweł Stańczak (PZITS)

Paweł Wróbel (POBE)

Robert Kwiatkowski (Polska Spółka Gazownictwa)

Roland Kośka (GAZ-SYSTEM S.A.)

Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS)

Wojciech Ratajczak (Trim-Tech sp. z o.o., PZITS)

 

Piotr Maczarski
Politechnika Warszawsla
Mariusz Piasny
MPI s.c.
Tomasz Cholewa
Politechnika Lubelska
Agnieszka Malesińska
Politechnika Warszawska
Alicja Siuta-Olcha
Politechnika Lubelska
Anna Rolewicz-Kalińska
Politechnika Warszawska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Politechnika Warszawska
Florian Piechurski
Politechnika Śląska
Mirosław Szyłak-Szydłowski
Politechnika Warszawska
Paweł Lachman
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Paweł Wróbel
Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej

Patronat medialny

 

 

   
   

 

 

 Organizator

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Komitet Organizacyjny:
Anna Bogdan (Przewodnicząca), Agnieszka Malesińska, Piotr Manczarski, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Krzysztof Stelągowski, Dominika Ćwiklińska, Justyna Kuczorska