WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA
I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
3 – 4 października 2019 r.
Rejestracja
Program
Rada Programowa
Rada Programowa
Ryszard Błażejewski Profesor zwyczajny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Janusz Bujak Profesor zwyczajny, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Lidia Dąbek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Robert...
Dalej
Prelegenci i paneliści
Prelegenci i paneliści
  ŁUKASZ AMANOWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska ANDRZEJ BARCZYŃSKI Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ATZE BOERSTRA REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations...
Dalej
Partnerzy
Partnerzy
   PARTNERZY STRATEGICZNI              PARTNERZY ZŁOCI            PARTNERZY SREBRNI                        ...
Dalej

Ponad 350 uczestników wzięło udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uczestnikami byli specjaliści z branży sanitarnej oraz studenci, doktoranci, pracownicy naukowi uczelni. I edycja Warsztatów odbyła się w 2016 r. 

Patronat honorowy nad Warsztatami objął Minister Inwestycji i Rozwoju oraz REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Mottem Warsztatów było: WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.

Podczas 2 dni odbyło się 20 warsztatów panelowych poruszających kwestie zarówno przyszłości zawodu projektanta tj.: zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta; energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC; dom bez rachunków; warsztat rzeczoznawcy XXI wieku oraz modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku. Partnerzy przedstawili 25 prezentacji omawiających studia przypadków i rozwiązanie konkretnych zagadnień technicznych. Nad doborem tematyki pracowała Rada Programowa, której skład przedstawiony jest na stronie: http://warsztaty.pzits.pl/2018/01/16/rada-programowa-2/Szczegółowa tematyka poszczególnych prelekcji jest dostępna natomiast na stronie: http://warsztaty.pzits.pl/program/.

Prelegentami byli zarówno przedstawiciele nauki, jaki i doświadczeni projektanci i eksperci. Ich sylwetki przedstawione są w zakładce: http://warsztaty.pzits.pl/2018/01/16/prelegenci/. Honorowym prelegentem był prof. Stefano P. Corgnat, Prezydent REHVA poprzedniej kadencji, który przedstawił referat otwierający pt. „ Urządzenia HVAC w przyszłych budynkach”. Akcentem upamiętniającym Jubileusz Zrzeszenia był referat prof. Jana Pawełka przedstawiający 100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymała Pani mgr inż. Iwona Jarosz, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem nagrodzonej pracy była „Optymalizacja danych wyjściowych do obliczania pojemności sieciowych zbiorników wyrównawczych na przykładzie obiektu Bębło”, natomiast promotorem pracy był dr hab. inż. Tomasz Bergel. Wyróżnienie otrzymała Pani mgr inż. Edyta Kubala, absolwentka Politechniki Krakowskiej, za pracę pt. „Projekt koncepcyjny oświetlenia kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej uwzględniający zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)”, przygotowaną pod opieką dr hab. Tomasza Ściężora została przygotowana na Politechnice Krakowskiej. Kapituła Konkursu zaznaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a także innowacyjnym podejściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego.

Komitet Organizacyjny wyraża podziękowanie za współpracę oraz uczestnictwo, a także udział w fachowych dyskusjach.

Opłaty
Opłaty
Opłata dla "Uczestników" w Warsztatach obejmuje: udział w panelach, otrzymanie materiałów, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiadów, zaproszenie na kolację integracyjną. Opłata dla "Studentów i Doktorantów" w Warsztatach obejmuje: udział...
Dalej
Zakwaterowanie
Zakwaterowanie
Na terenie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego Fundacji Nowe Horyzonty (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca organizacji Warsztatów) znajdują się pokoje gościnne. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Centrum. Ponadto...
Dalej
Kolacja integracyjna
Kolacja integracyjna
Kolacja odbędzie się w kręgielni HULAKULA ul. Jagiellońska 82B 03-301 Warszawa    
Dalej

Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich, na najlepszą pracę dyplomową.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2019 r. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto. Dalsze informacje.