Agnieszka Malesińska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska. W 2002 roku otrzymała stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Aktualnie pracuje w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków jako adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowisk  Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia projektowe w pełnym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Autorka przeszło 70 publikacji. Promotorka 114 prac dyplomowych zarówno inżynierskich, jak i magisterskich. Współtwórczyni blisko 22 ekspertyz i opinii technicznych. Członkini Fundacji Polskie Instalacje Gaśnicze