Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zwycięzcą tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową jest 

 

Pani mgr inż. Magda Wawrzyniak
za pracę pt. „Modelowanie intensywnych opadów deszczu w zlewni miejskiej”

 

Ponadto wyróżnienie otrzymują:

Mgr inż. Szymon Caban

 za pracę pt. „Modelowanie numeryczne oczyszczacza powietrza w ograniczeniu ryzyka zakażeń przenoszonych drogą oddechową w wentylowanym pomieszczeniu”

 

Mgr inż. Michalina depta

 za pracę pt. „Projekt systemu gruntowej pompy ciepła w oparciu o wyniki testu odpowiedzi termicznej gruntu”

 

Mgr inż. Urszula Derkacz

za pracę pt. „Modelowanie budynku energooszczędnego zlokalizowanego w różnych krajach Europy pod kątem energooszczędnych rozwiązań instalacyjno – budowlanych”

 

Mgr inż. Mateusz Weryński 

za pracę pt. „Projekt dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku użyteczności publicznej współpracującego z OZE w dwóch wariantach: kolektory słoneczne/powietrzna pompa ciepła”

 

Mgr inż. Szymon Wiśniewski

za pracę pt. „Polityka Klimatyczna Unii Europejskiej i jej realizacja w latach 1990-2020”

Serdecznie gratulujemy! 

 

*****

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 września 2023 r. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie. Do pracy należy dołączyć wypełnionych formularz zgłoszeniowy (wersja w docx).