Warsztaty 2019

Ponad 350 uczestników wzięło udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uczestnikami byli specjaliści z branży sanitarnej oraz studenci, doktoranci, pracownicy naukowi uczelni. I edycja Warsztatów odbyła się w 2016 r. 

Patronat honorowy nad Warsztatami objął Minister Inwestycji i Rozwoju oraz REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Mottem Warsztatów było: WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.

Podczas 2 dni odbyło się 20 warsztatów panelowych poruszających kwestie zarówno przyszłości zawodu projektanta tj.: zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta; energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC; dom bez rachunków; warsztat rzeczoznawcy XXI wieku oraz modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku. Partnerzy przedstawili 25 prezentacji omawiających studia przypadków i rozwiązanie konkretnych zagadnień technicznych.

Prelegentami byli zarówno przedstawiciele nauki, jaki i doświadczeni projektanci i eksperci. Honorowym prelegentem był prof. Stefano P. Corgnat, Prezydent REHVA poprzedniej kadencji, który przedstawił referat otwierający pt. „ Urządzenia HVAC w przyszłych budynkach”. Akcentem upamiętniającym Jubileusz Zrzeszenia był referat prof. Jana Pawełka przedstawiający 100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymała Pani mgr inż. Iwona Jarosz, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem nagrodzonej pracy była „Optymalizacja danych wyjściowych do obliczania pojemności sieciowych zbiorników wyrównawczych na przykładzie obiektu Bębło”, natomiast promotorem pracy był dr hab. inż. Tomasz Bergel. Wyróżnienie otrzymała Pani mgr inż. Edyta Kubala, absolwentka Politechniki Krakowskiej, za pracę pt. „Projekt koncepcyjny oświetlenia kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej uwzględniający zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)”, przygotowaną pod opieką dr hab. Tomasza Ściężora została przygotowana na Politechnice Krakowskiej. Kapituła Konkursu zaznaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a także innowacyjnym podejściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego.

Komitet Organizacyjny wyraża podziękowanie za współpracę oraz uczestnictwo, a także udział w fachowych dyskusjach.


ZAPRASZAMY DO POBIERANIA PEŁNEGO PROGRAMU „WARSZTATÓW PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH”


 

Rada Programowa

Ryszard Błażejewski Profesor zwyczajny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Janusz Bujak Profesor zwyczajny, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Lidia Dąbek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Robert Geryło Dyrektor, Instytut Techniki Budowlanej – Państwowy Instytut Badawczy
Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach
Wiesława Głodkowska Dziekan, Profesor Politechniki Koszalińskiej
Jacek Jaworski Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa, Instytut Nafty i Gazu –  Państwowy Instytut Badawczy
Małgorzata Kacprzak Dziekan, Profesor zwyczajny, Politechnika Częstochowska
Maria Kaszyńska Dziekan, Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Krystyna Korniak – Figa Prezes, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Piotr Koszelnik Dziekan, Profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Julita Kozłowska Czaja –  Dyrektor Eksploatacji Veolia Energia Warszawa S.A.
Bogdan Mizieliński Profesor, Politechnika Warszawska
Maciej Mrowiec Prorektor ds. innowacji i rozwoju, Profesor Politechniki Częstochowskiej
Tomasz Mróz Dziekan, Profesor, Politechnika Poznańska
Andrzej Osiadacz Profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
Janusz Różalski Prezes Zarządu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Maciej Siecla Prezes, HAURATON Polska sp. z o.o.
Gniewosz Siemiątkowski Kierownik ds. aplikacji p. poż, Wilo Polska Sp. z o.o.
Andrzej Szlęk Dziekan, Profesor, Politechnika Śląska
Sylwia Szczęśniak Prodziekan ds. dydaktyki, Politechnika Wrocławska
Witold Stępniewski Dziekan, Profesor, Politechnika Lubelska
Edward Szczechowiak Profesor zwyczajny, Politechnika Poznańska
Tomasz Teleszewski Adiunkt, Politechnika Białostocka
Krzysztof Wilde Dziekan, Profesor, Politechnika Gdańska
Krzysztof Wojdyga Dziekan, Profesor, Politechnika Warszawska
Justyna Zborowska Menedżer ds. Reklamy i PR, Geberit Sp.z o.o.

 

 

Prelegenci i Paneliści

ŁUKASZ AMANOWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
ANDRZEJ BARCZYŃSKI Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ATZE BOERSTRA REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
JANUSZ BUJAK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; PROMONT; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
TOMASZ CHOLEWA Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
STEFANO P. CORGNATI REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
MACIEJ CYBA Cyba – Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej
KATARZYNA GAMRACKA Cadsoft
NIKON GAWRYLUK Wilo Polska Sp. z o.o.
ZBIGNIEW GIELECIAK Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  ALEKSANDRA IMIOŁEK Antea Polska S.A.
JAKUB JANKOWSKI Lindab Sp.z o.o.
RAFAŁ JANKOWSKI FlaktGroup Sp.z o.o.
MARIUSZ KANIA FlaktGroup Sp.z o.o.
MIKOŁAJ KSIĄŻKIEWICZ Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
HENRYK KUREK Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
JAREK KURNITSKI REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
JERZY KWIATKOWSKI Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
PAWEŁ LACHMAN PORT PC
JAN F. LEMAŃSKI Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
MICHAŁ LINKE HAURATON Polska sp. z o.o.
ZUZANNA ŁEPKOWSKA GEBERIT Sp.z o.o.
ADAM MASŁOWSKI poradnikprojektanta.pl, Pracownia Sanitarna Adam Masłowski
WIKTOR MICHALAK GEBERIT Sp.z o.o.
ZBIGNIEW OCHNICKI Niczuk Sp.j.
GRZEGORZ OJCZYK Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o.
MACIEJ PAWLAK HAURATON Polska sp. z o.o.
FLORIAN PIECHURSKI Politechnika Śląska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ADAM PILLICH GEBERIT Sp.z o.o.
MACIEJ PIRCZEWSKI GEBERIT Sp.z o.o.
MAREK PŁUCIENNIK Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
KRZYSZTOF PRÓCHNICKI HAURATON Polska sp. z o.o.
ANDRZEJ PUSZ Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
WOJCIECH RATAJCZAK TRIM-TECH Sp.j., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
JOANNA RUCIŃSKA Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
TADEUSZ RZEPECKI Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.
EMILIA SADOWSKA Vertiv Sp.z o.o.
JUSTYNA SCHYDŁO GAZ SYSTEM S.A.
GNIEWOSZ SIEMIĄTKOWSKI Wilo Polska Sp. z o. o.
MARIUSZ SKWARCZYŃSKI VERANO Ryszard Miazga
ZENON SPIK Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
MICHAEL STRANZ Egeplast International GmbH
KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
SYLWIA SZCZĘŚNIAK Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
MACIEJ TRYJANOWSKI TRIM-TECH Sp.j., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
WOJCIECH WILCZYŃSKI LG Group S.A.
MARIA WITKOWSKA Armacell Poland Sp.z o.o.
PIOTR WOJCIECHOWSKI Vertiv Poland Sp.z o.o.
MONIKA ŻUBROWSKA – SUDOŁ Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

 

 

 PARTNERZY STRATEGICZNI

     

 

   
   

 

 PARTNERZY ZŁOCI

     
     

 

 PARTNERZY SREBRNI

     
   
   

 

     

 

     

 

 PARTNERZY BRĄZOWI

 

   
     

 

Partnerzy medialni

 

 

 
 

Galeria zdjęć