9

 

 

 

Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?

Tradycyjne układy zarządzania wodami opadowymi najczęściej składają się z:

 1. odwodnienia (liniowego lub punktowego) zbierającego wody opadowe z utwardzonej powierzchni,
 2. separatora, który ma za zadanie podczyścić zebrane wody,
 3. ewentualnie układów rozsączających (skrzynek, komór) za pomocą których, podczyszczona woda może trafić do naturalnego obiegu.

Czy zatem możliwe jest pominięcie separatora w powyższym układzie?
Jakie rozwiązania można stosować, by na danej inwestycji zagwarantować oczyszczanie wód opadowych bez konieczności stosowania separatora?
Czy istnieją systemy, które w takim samym stopniu, jak separator (lub wyższym) podczyszczają wody opadowe?
Jakie zanieczyszczenia (poza substancjami ropopochodnymi) można wyłapać z wód opadowych?
Jaka jest żywotność układów podczyszczających?
W jaki sposób można je dobierać?

By uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania, przygotowaliśmy dla Państwa praktyczny warsztat, podczas którego:

  • Przedstawimy ciekawe rozwiązania z zakresu podczyszczania wód opadowych,
  • Zaprezentujemy sposób ich działania i stopień podczyszczania,
  • Umożliwimy uczestnikom samodzielne wykonanie układu podczyszczającego,
  • Przedstawimy ciekawe dane i informacje związane z podczyszczaniem wód opadowych,
  • Przeprowadzimy konkurs związany z prezentowanym systemem z licznymi i ciekawymi nagrodami.

Serdecznie zapraszamy
Zespół HAURATON Polska

mgr inż. Maciej Pawlak– magister Inżynier Środowiska. Ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.
W branży konstrukcyjno-budowlanej obecny od ponad 12 lat. Od 7 lat związany z firmą HAURATON Polska, w której doradza projektantom w doborze systemów odwodnień, rozsączania, czy retencji wód deszczowych. Niejednokrotnie projektował rozwiązania specjalne, dopasowane do najbardziej rygorystycznych wymogów inwestycji.
Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w biurze projektowym zajmującym się projektowaniem dróg i mostów.
W jego portfolio można znaleźć udział w takich realizacjach, jak Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku, Bałtyk Tower w Poznaniu czy Warsaw Spire w Warszawie.
mgr inż. Michał Linke – magister Inżynier Ochrony Środowiska. Ukończył studia na SGGW w Warszawie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.
Z HAURATON Polska związany od 19 lat.
W branży inżyniersko budowlanej obecny od 22 lat, a od 19 lat związany z firmą HAURATON Polska.
Doradza projektantom i architektom w dziedzinie doborów systemów odwodnień liniowych, systemów podczyszczania wód deszczowych i retenecji. Pasjonat nietypowych i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zagospodarowania wody deszczowej.
W jego portfolio można znaleźć takie obiekty, jak Stadion Narodowy w Warszawie, Lotnisko Okęcie, biurowiec Warsaw Spire, biurowiec Złota 44, trasa S8, obwodnica Radzymin-Wyszków.
mgr inż. Krzysztof Próchnicki – pasjonat rozwiązań dla zagospodarowania wód opadowych z ponad 15 letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę rozwijał zarówno podczas pracy nad doborem właściwych rozwiązań do powstających projektów, jak również podczas procesu realizacji, co pozwala szerzej spojrzeć na zagadnienie związane z wodami opadowymi. Ma doświadczenia z obiektów o szerokim spektrum zastosowania, jak budynki przemysłowe, obiekty mieszkalne, centra handlowe i logistyczne, biurowce, stadiony, drogi, lotniska, porty morskie, czy infrastruktura kolejowa.
Spośród wielu obiektów, przy których brał udział, można wymienić między innymi Stadion PGE Arena, Plac Przyjaciół Sopotu, Sea Towers, Autostrada A1, czy Centrum Logistyczne Poczty Polskiej.
Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z zakresu zagospodarowania wód opadowych i doradza przy projektowaniu nowo powstających obiektów, jak i dostosowaniu już istniejących.