Warsztaty 2021

Ponad 500 uczestników wzięło udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 18-19 listopada 2021 r. Wydarzenie odbyło się w formie online.  

Patronat honorowy nad Warsztatami objął Minister Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zrzeszenia branżowe – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Mottem Warsztatów było: ZIELONO MI!

Podczas Warsztatów omawiane były następujące zagadnienia: 

Panel 1: Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania

Panel 2: Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja

Panel 3: Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań

Panel 4: Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?

Panel 5:  Nowe Standardy Techniczne w Gazownictwie

Panel 6: „Zielone” Paliwa

Panel 7: Model opadowy dla miasta Krakowa

Panel 8: Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych

Panel 9: Zagospodarowanie wód opadowych

Panel 10: Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne 

Panel 11: Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji komunalnych)

Panel 12: Pracownia cytostatyczna bez tajemnic

Panel 13: Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych

 

Prelegenci

 

Mateusz Bil
GAZ SYSTEM S.A.
Anna Bogdan
PZITS
Tomasz Cholewa
Politechnika Lubelska, PZITS
Eliza Dyakowska
Izba Gospodarcza Gazownictwa, PZITS
Andrzej Fedor
GAZ SYSTEM S.A., PZITS
Marcin Glixelli
Wodociągi Miasta Krakowa S.A., PZITS
Roland Kośka
GAZ SYSTEM S.A.
Małgorzata Król
Politechnika Śląska, PZITS
Paweł Lachman
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Krystyna Lelicińska-Serafin
Politechnika Warszawska, PZITS
Radosław Lenarski
ENGIE SAR
Agnieszka Malesińska
Politechnika Warszawska, PZITS
Piotr Manczarski
Politechnika Warszawsla, PZITS
Karolina Myk
POliner Sp. z o.o.
Mariusz Piasny
MPI s.c.
Florian Piechurski
Politechnika Śląska, PZITS
Wojciech Ratajczak
Trim-tech, PZITS
Anna Rolewicz-Kalińska
Politechnika Warszawska, PZITS
Grzegorz Rosłonek
PGNiG, PZITS
Andrzej Różycki
ENGIE SAR
Alicja Siuta-Olcha
Politechnika Lubelska, PZITS
Paweł Stańczak
PZITS
Krzysztof Stelągowski
PZITS
Tomasz Szczypiński
PZITS
Mirosław Szyłak-Szydłowski
Politechnika Warszawska, PZITS
Paweł Wilkosz
Gas Strorage Poland
Paweł Wróbel
Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej

Ponadto:

Norbert Duczmal (a-went sp. z o.o.)

Monika Garbacz (SMAY Sp. z o.o.)

Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.)

Jacek Janicki (ZRB Janicki)

Zbigniew Kowalski (SMAY Sp. z o.o.)

Anna Majkowska (Darco Sp. z o.o.)

Mariusz Smaczyński (a-went sp. z o.o.)

Przemysław Szkudlarczyk (Blejkan Holding Sp. z o.o.)

Bartosz Tywonek (Wilo Polska Sp. z o.o.)

Marc Voges (Berner International GMBH.)

 

 

Partnerzy Strategiczni

 

   
   
 

 

 

 

 

Zapraszamy do poznania pozostałych Partnerów Warsztatów

 

 

Patronat medialny