Anna Rolewicz-Kalińska

Ekspert w obszarze gospodarki odpadami. Od 2010 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od ponad 15 lat zajmuje się tematyką związaną z zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności związanymi z gospodarką odpadami oraz gospodarką obiegu zamkniętego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz opracowań technicznych z obszaru gospodarki odpadami niebezpiecznymi, odpadami komunalnymi oraz oceny skutków środowiskowych gospodarki odpadami. Na swoim koncie ma ponad kilkadziesiąt publikacji z obszaru gospodarki odpadami. Ekspert merytoryczny Najwyższej Izby Kontroli oraz Senatu RP w obszarze gospodarki odpadami.