Kontakt

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5, pok. 217
00-043 Warszawa
tel/fax: (22) 826 28 94
biuro (at) pzits.pl

Komitet organizacyjny Warsztatów
warsztaty (at) pzits.pl