Andrzej Różycki

Prezes Zarządu ENGIE SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na wydziale budowy maszyn i okrętów (kierunek: mechanika) oraz podyplomowego Studium Menedżerskiego na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu struktur serwisowych i kierowaniu zespołami serwisowymi w zakresie profesjonalnych systemów i instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych w oparciu o kryteria jakościowe umowy na tzw. wynik (osiągnięcie i zapewnienie parametrów funkcjonalnych). Certyfikowany specjalista do spraw utrzymania ruchu w obszarze Data Center.

 • Rzeczoznawca Budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych (również sale operacyjne w szpitalach);
 • Współautor opracowania „Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów świadczących działalność leczniczą” podnoszący jakość i bezpieczeństwo w służbie zdrowia. Wytyczne uzyskały uznanie Politechniki Warszawskiej otrzymując nagrodę JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w 2019 roku;
 • Posiadacz renomowanego certyfikatu ATS Uptime (Accredited Tier Specjalist) Nr 922 w obszarze serwisu infrastruktury technicznej od 2015 roku;
 • Członek ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering Inc. USA) od czerwca 2005 roku;
 • Autor licznych opinii i ekspertyz technicznych, publikacji w prasie branżowej i prelekcji, w tym z zakresu organizacji usługi serwisowej zapewniającej bezpieczeństwo funkcjonalności szpitali i innych obiektów oraz tematów związanych z czystością w szpitalach;
 • Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze w branży sanitarnej;
 • Ekspert Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, w szczególności sal operacyjnych.
 • Rzeczoznawca Branżowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa;
 • Członek Komitetu Technicznego KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz działającego w ramach struktur roboczych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie serii norm 14644 – Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane- cleanroomy;
 • Specjalista w zakresie procesów klimatyzacyjnych w technologii czystych pomieszczeń i wentylacji obszarów zakaźnych;
 • Prelegent na webinariach organizowanych przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa poświęconych zagadnieniom związanych z Pandemią COVID-19.