Andrzej Różycki

Wiceprezes  Zarządu
ENGIE SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu struktur serwisowych i kierowaniu zespołami serwisowymi w zakresie profesjonalnych systemów instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych, grzewczych  i chłodniczych w oparciu o kryteria jakościowe umowy na tzw. wynik (osiągnięcie i zapewnienie parametrów funkcjonalnych). Certyfikowany specjalista w zakresie cleanroom-ów.

  • Członek Komitetu Technicznego KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz działającego w ramach struktur roboczych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2003 roku)
  • Ekspert Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, w szczególności sal operacyjnych,
  • Rzeczoznawca Budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni o zyskach ciepła powyżej 1 kW/m2 oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych (również sale operacyjne w szpitalach), Nr RZE/X/0008/11
  • Posiadacz renomowanego certyfikatu ATS Uptime ( Accredited Tier Specjalist) Nr 922 w obszarze serwisu infrastruktury technicznej na poziomie zarządzania bezpiecznym i niezawodnym funkcjonowaniem
  • Rzeczoznawca Branżowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa,
  • Członek ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering Inc. USA)
  • Współautor opracowania „Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów świadczących działalność leczniczą” podnoszący jakość i bezpieczeństwo w służbie zdrowia. Wytyczne uzyskały uznanie Politechniki Warszawskiej otrzymując nagrodę JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w 2019 roku. https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze