Wojciech Ratajczak

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu wentylacji pożarowej i oddymiania. Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, członek oraz delegat Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rzeczoznawca PZITS w zakresie projektowania. Współwłaściciel firmy projektowej TRIM-TECH oraz firmy wykonawczej TRIM-INSTAL.