Małgorzata Król

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Autorka ponad 90 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczka projektów badawczych dotyczących diagnostyki systemów wentylacji i klimatyzacji budynków oraz systemów wentylacji pożarowej. W obszarze jej zainteresowań są również zagadnienia wentylacji tuneli drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowania samochodów elektrycznych. Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Profesor uczelni.