Krzysztof Stelągowski

Przewodniczący Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki. Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej z roku 1979.
Doświadczenie zawodowe :
Praca w wykonawstwie 1979-1984 od inżyniera budowy do kierownika robót instalacyjnych.
Budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty dla edukacji.
1985-1995 praca w projektowaniu w Państwowym Biurze Projektów Wodnych i Melioracji od st. asystenta do st. Projektanta.
1995 do 2003 indywidualna działalność projektowa, także własne biuro projektów.
2003-2004 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
2004 do chwili obecnej praca w łódzkich wodociągach. Równolegle aktywna działalność w projektowaniu w branży instalacyjnej.

Działalność w PZITS i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Członek PZITS od 1980 r. Od 1994 r.  Członek Zarządu Głównego PZITS – w tym także przez dwie kadencje Prezydium. Od 1997 do chwili obecnej Przewodniczący Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie,  a po jej połączeniu z Główną Sekcją Balneotechniki w roku 2013 – wspólnej połączonej Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki. Dorobek Głównej Sekcji w tym okresie to m. in. dwanaście edycji Seminarium „Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie” i inne działania. W Stowarzyszeniu kilkukrotnie odznaczony – w tym najwyższym odznaczeniem PZITS medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa.
Współzałożyciel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – mianowany przez ministra członek jej Komitetu Organizacyjnego, który doprowadził do oficjalnego  powstania Izby w roku 2002.
Następnie aktywna działalność we władzach Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nieprzerwanie od 2002 do chwili obecnej( aktualnie członek Rady Izby Okręgowej). Dwukrotnie odznaczony za działalność dla ŁOIIB.