Paweł Wróbel

Ekspert regulacyjny Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) z 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli. Specjalizuje się w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej, środowiskowej oraz budżetowej. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. W latach 2015-2018 reprezentował w Brukseli polski sektor elektroenergetyczny. Wcześniej w latach 2010-2015 pracował w dwóch gabinetach Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie KE ds. budżetu. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla transformacji energetycznej. Autor szeregu analiz z zakresu regulacji unijnych.