Marcin Glixelli

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Modelowania Systemów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Systematycznie zdobywał doświadczenie w sektorze gospodarki wodnej – począwszy od wykonawstwa poprzez projektowanie aż po realizację projektów wdrożeniowych. Swoją wiedzę skutecznie wykorzystuje obecnie, wdrażając w praktyce nowoczesne rozwiązania z zakresu modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Krakowa.
Kierowany przez niego Dział Modelowania Systemów rozwiązuje szereg problemów z zakresu optymalizacji pracy sieci, możliwości przepustowych kolektorów, działania przelewów burzowych czy przejmowania wód opadowych z nowych zlewni. Ma także na koncie zaprojektowanie aplikacji ujednolicającej sposób obliczania objętości czynnej zbiorników retencyjnych i sieci odwodnieniowych, która pozwoliła spółce na skrócenie czasu uzgadniania dokumentacji projektowej. Obecnie Dział Modelowania Systemów uczestniczy w projekcie budowy najnowocześniejszego systemu modelowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w Polsce. Jest także odpowiedzialny za stworzenie systemu real-time – on-line dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z możliwością odczytu wypełnień, przepływów, ciśnień w czasie rzeczywistym i predykcji nadchodzących zdarzeń pogodowych lub zmian parametrów pracy obiektów na sieci.