Tomasz Szczypiński

Tomasz Szczypiński  –  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe MBA Executive na Uniwersytecie Gdańskim/ GFKM.

Od 1988 roku związany z branżą inżynieryjną na stanowiskach od kierownika robót do dyrektora przedsiębiorstwa, uczestniczył w wielu realizacjach infrastruktury dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Od 2004 roku brał udział w projektach rozbudowy infrastruktury w branży paliw płynnych i gazowych: m.in. budowa III nitki rurociągu ropy naftowej, budowa tłoczni gazu na magistrali gazowej, rurociągi paliwowe i zbiorniki magazynowe paliw. Od 2008 roku związany ze spółkami inżynieryjnymi w grupie PGNiG m.in brał udział w realizacji rozbudowy PMG Strachocina (wyróżniony odznaką ,,zasłużony dla PGNiG O/Sanok”). Uczestniczył również w projektach rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych.

W 2015 r. podjął pracę w Departamencie Techniki Urzędu Dozoru Technicznego.