Anna Bogdan

Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, profesor uczelni, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, delegat Polski w Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), członek CEN TC 156 Ventilation for buildings; WG 18 Ventilation for hospitals, PKN KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji oraz The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) i International Building Performance Simulation Association – Poland (IBPSA – Poland).

Specjalizuje się w wentylacji i klimatyzacji, w szczególności: wymianie ciepła i masy między człowiekiem a otoczeniem, wpływie człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analizie warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynek, termofizjologii człowieka z uwzględnieniem zmienności osobniczej oraz opracowywaniu nowych koncepcji zaawansowanych i aktywnych elementów budowlanych, indywidualnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz systemów indywidualnego sterowania parametrami środowiska wewnętrznego w budynkach.