Radosław Lenarski

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska na kierunku Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji kontraktów wykonawczych oraz serwisowych z zakresu HVAC dla obiektów służby zdrowia, data center oraz obiektów użyteczności publicznej. Szczególnie zainteresowany zagadnieniami związanymi z zapewnieniem jakości powietrza oraz optymalną eksploatacją systemów HVAC dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Współautor „Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

Prelegent na konferencjach branżowych poświęconych zagadnieniom jakości powietrza w służbie zdrowia m.in.:

 • „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako praktyczne narzędzie dla inwestora, projektanta, inspektora nadzoru oraz pracowników jednostek służby zdrowia (Indoor Air Quality 26.11.2015),
 • Optymalizacja kosztów przy zachowaniu funkcjonalności systemów HVAC w salach operacyjnych (Cedzyna 02.06.2016),
 • Praktyka projektowania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w jednostkach służby zdrowia (Forum Wentylacja 02.03.2016),
 • Najczęstsze problemy eksploatacyjne instalacji HVAC na salach operacyjnych na podstawie modelu obliczeniowego (Forum Wentylacja 08.03.2017),
 • „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”, jako sposób na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego. R.Lenarski A.Różycki, (DND Szpitale i Obiekty Służby Zdrowia – 06.09.2017 Wrocław, 18.10.2017 Łódź 13.11.2017 Rzeszów),

Autor i współautor publikacji branżowych m.in.:

 • Projekt „Wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia”, A. Charkowska, A. Różycki, R. Lenarski, A. Sobierajska (Chłodnictwo i Klimatyzacja 9/2016, 10/2016),
 • Nowe wytyczne projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, A. Charkowska, A. Różycki, R. Lenarski, A. Sobierajska (Cyrkulacje 09-10.2016),
 • Praktyczne wykorzystanie „Wytycznych…” przy projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji szpitali (Chłodnictwo i Klimatyzacja 5/2017),
 • System automatyki instalacji klimatyzacji sal operacyjnych. Założenia technologiczne w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania „ Chłodnictwo i Klimatyzacja” 7/2017, R. Lenarski,
 • Modernizacja instalacji klimatyzacji w szpitalnych salach operacyjnych – analiza rzeczywistej poprawy parametrów mikroklimatu „Cyrkulacje” 01.2018 R. Lenarski, A. Sobierajska,
 • Wentylacja Bloku Operacyjnego – „Ogólnopolski przegląd medyczny” 4/2019 mgr inż. A. Sobierajska, mgr inż. R. Lenarski
 • Praktyczne metody alternatywnego oczyszczania powietrza w pomieszczeniach i systemach wentylacji „ Chłodnictwo i Klimatyzacja” 2/2021, mgr inż. R. Lenarski,