Eliza Dyakowska

Eliza Dyakowska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej, gdzie pracowała do 1995 r. Od 1995 r. do chwili obecnej związana jest z branżą gazowniczą, pracowała w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym, które było wówczas w strukturach Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, następnie w PGNiG a od 2004 do 2020 w OGP GAZ-SYSTEM, ostatnio w Pionie Badań i Rozwoju.

Reprezentowała zarówno PGNiG jak i OGP GAZ-SYSTEM w wielu międzynarodowych organizacjach m.in. w GTE (Gas Transmission Europe), EASEE Gas, Global Methane Initiative, Marcogaz i GERG.

Obecnie jest przewodniczącą PK1 ds. Oceny i Pomiarów Paliw Gazowych przy KT nr 277 ds. Gazownictwa PKN, do 2020 była wiceprzewodnicząca Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa. Z IGG współpracuje nadal, obecnie jako kierownik Sekretariatu Komitetu Standardu Technicznego

Jest autorką kilkudziesięciu referatów i artykułów na konferencjach i w prasie branżowej oraz recenzentką i autorka artykułów dla czasopisma NAFTA-GAZ, a jako członek odpowiednio Rady Programowej oraz Komitetu Naukowego brała udział w przygotowaniu wszystkich edycji konferencji TOp-GAZ a od 2010 r. również konferencji FORGAZ.

Otrzymała liczne wyróżnienia branżowe, takie jak Odznaka honorowa SITPNIG; Odznaka honorowa Zasłużony dla GAZ-SYSTEM; Brązowa Odznaka honorowa Izby Gospodarczej Gazownictwa; Srebrna Odznaka honorowa NOT; Srebrna Odznaka honorowa Zasłużony dla GAZ-SYSTEM; stopień Inżynier górniczy I stopnia, złoty medal za długoletnią służbę.

Od wielu lat bierze udział w działalności PZiTS, zarówno w Komisji Legislacyjnej jak i w Głównej Sekcji Gazownictwa.