Tomasz Cholewa

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Prezes Oddziału Lubelskiego PZITS 2017-2021. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowalnymi z zakresu branży sanitarnej. Autor publikacji naukowych, ekspertyz oraz opinii technicznych z  zakresu systemów HVAC, efektywności energetycznej oraz racjonalizacji zużycia energii w budynkach istniejących. Kierownik B+R projektów badawczych finansowanych z MNiSW oraz NCBiR.