Mirosław Szyłak-Szydłowski

Doktor habilitowany inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, członek Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej.
Specjalista w zakresie olfaktometrii, zajmuje się m.in. analizą i oceną przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki komunalnej. Autor publikacji naukowych oraz opracowań dotyczących oceny środowiskowej istniejących obiektów, w tym przeglądów ekologicznych instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zapachowego.