Florian Piechurski

Pracuje jako nauczyciel akademicki od 01.10.1980 w Politechnice Śląskiej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Zakład Wodociągów i Kanalizacji  obecnie jako starszy wykładowca. Posiada Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Organizator i sekretarz naukowy: od 1994 konferencji „ Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod – kan oraz od 1997 sympozjum „Instalacje Basenowe”. Opiekun merytoryczny corocznych Konferencji : od 2009 Straty wody w systemach wodociągowych, od 2015  Problem eksploatacjo przepompowni Ścieków. Organizator i kierownik studiów podyplomowych Postęp Techniczny w Wodociągach i Kanalizacji w Politechnice Śląskiej. Przewodniczący Sekcji Głównej Wodociągi i Kanalizacje PZITS w latach 2016-20. Autor i współautor 474  publikacji naukowych i technicznych oraz projektów instalacji basenowych,  instalacji, sieci wodociągowych  – kanalizacyjnych.