Mariusz Piasny

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia podyplomowe z zakresu marketingu) oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu (Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska).

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących stosowania systemów z tworzyw sztucznych, systemów gromadzenia wody deszczowej, małych oczyszczalni ścieków w prasie branżowej m. in.: Polski Instalator, Magazyn Instalatora, Domy jednorodzinne, Wodociągi i Kanalizacje oraz referatów na konferencjach naukowych m.in. „Wody opadowe”, „Kanalizacja terenów niezurbanizowanych”, „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków” w latach 2008 – 2019.

Od 2010 r. – założyciel i współwłaściciel firmy MPI s.c.