Andrzej Fedor

Prezes Oddziału PZITS w Tarnowie obecnej kadencji.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie oraz Inżynierii Gazownictwa AGH w Krakowie a także licznych studiów podyplomowych na tych uczelniach. Posiada również tytuł i certyfikat kompetencji EWE (Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa) Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pracę w gazownictwie rozpoczął w 1982r. Z branżą gazowniczą nieprzerwanie związany od 1995r.

Wieloletni kierownik Działu Technicznego w Oddziale Tanów OGP GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie. Zajmuje się szeroko rozumianymi aspektami technicznymi, w procesach inwestycyjnych i eksploatacji gazociągów wysokociśnieniowych, występującymi na terenie południowo-wschodniej Polski. W ciągu tych 30 lat pracy w gazownictwie uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu norm, standardów i wymagań technicznych, projektów budowy gazociągów, stacji gazowych, tłoczni, węzłów gazowych rozdzielczych. Zajmuje się procesami spawania gazociągów i armatury gazowniczej, koordynuje procesy związane z zagospodarowaniem przestrzennym terenów zabudowanych infrastrukturą gazowniczą i regulacjami prawnymi dostępu do nieruchomości a także działalnością dydaktyczną kadry inżynieryjno – technicznej.