Roland Kośka

Roland Kośka jest absolwentem Politechniki Lubelskiej w obszarze Górnictwo i geologia o specjalności maszyny i urządzenia wiertnicze i górnicze, a także podyplomowych studiów na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W swojej pracy zawodowej zajmował się i poszerzał kompetencje w zakresie prowadzenia i nadzoru inwestycji w górnictwie i gazownictwie, w tym w szczególności zgodnie z przebiegiem pracy zawodowej w latach:

 • 1984 – 1989 Budowa Kopalń węgla Kamiennego Stefanów i Bogdanka. Pracując w Zakładzie Robót Górniczych Łęczna nabył uprawnienia Dozoru Średniego w OUG. Budowa szybów i podziemnych wyrobisk w kamieniu metodami górniczymi. Znajomość technologii, procesu inwestycyjnego, nadzoru pracy w podziemnym zakładzie ruchu górniczego.
 • 1990 – 1995 Odpowiedzialny za ruch urządzeń wiertniczych Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i Wiertniczych w Warszawie, nabył uprawnienia Dozoru Wyższego w OUG. Poszukiwanie i rozwiercanie złóż surowców, wiercenia hydrogeologiczne, roboty odwodnieniowe, wykonywanie ścianek szczelnych w tym metodami wiertniczymi, prace wiertnicze. Znajomość procesu prowadzenia prac wiertniczych, ruchu maszyn i urządzeń wiertniczych.
 • 1995 – 2001 Praca w obszarze inwestycji związanych z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Rozwiercanie złóż, budowa Kopalń Gazu Ziemnego dla realizacji procesu wydobycia gazu, osuszenia, oczyszczania, przygotowanie i opomiarowania gazu ziemnego. Budowa gazociągów zdawczych do systemu przesyłowego. Organizowanie procesu, planowanie i odbiór zrealizowanych zadań.
 • 2001 – 2015 Organizowanie procesu inwestycyjnego, w systemie przesyłowym gazu ziemnego praca w Polskim Górnictwie naftowym i Gazownictwie a od 2004 roku w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Definiowanie, harmonogramowanie portfela inwestycyjnego, stawianie wymagań i odbiór dokumentacji. Zarządzanie projektami, wdrożenie metodyki TenStep, wdrożenie i rozwój SAP w inwestycjach, rozliczenie inwestycji. Udział w rozwiązywaniu i zarządzaniu momentami krytycznymi, tworzenie wymagań techniczno-prawnych, tworzenie rozwiązań specustawy dla inwestycji systemu przesyłowego. Nabył uprawnienia Kierownika projektu wg metodyki TENSTEP, Prince2 i International Project Managment Association (IPMA) level D.
 • Od 2015 zajmuje się koordynacją procesu inwestycyjnego w zakresie opiniowania dokumentacji i realizacji przekroczeń bezwykopowych w technologiach HDD, Mikrotunelingu, DIRECT PIPE i pozostałych. Od 30 lat technologie te stały się alternatywą dla realizacji gazociągów metodą wykopową. Bogaty program inwestycyjny GAZ-SYSTEM S.A., duża ilość realizowanych przekroczeń daje wyjątkowe możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności, a także doświadczeń z pracy zawodowej na różnych stanowiskach. Praca wymaga znajomości technologii bezwykopowych, branży gazowniczej, geologii, techniki wiertniczej, a także procesu inwestycyjnego i dokumentacji projektowej.

 

Umiejętności i kompetencje jakie nabył to, znajomość procesów w obszarze:

 • Procesu inwestycyjnego w tym w szczególności projektowania i wykonawstwa w obszarze inwestycji związanych z wydobyciem i przesyłem ropy i gazu w tym również budowa kopalń gazu, gazociągów kopalnianych i przesyłowych gazu ziemnego.
 • Technika wiertnicza i geologia, znajomość procesów wiertniczych realizacji prac w obszarze poszukiwania wydobycia gazu ziemnego oraz realizacji bezwykopowych przekroczeń wykonywanych w technologii HDD, Direct Pipe i mikrotunelingu.
 • Nadzoru i organizacji procesu przygotowania oraz wykonania przekroczeń bezwykopowych.
 • Zarządzania projektami. Posiada doświadczenie, skutecznie wdrażał zarządzanie projektami wdrażałem zarządzanie projektami w dużej korporacji. Posiada certyfikaty Kierownika Projektu Ten-Step Prince2 i International Project Managment Association (IPMA) level D.
 • Znajomości procesu wydobycia kopalin metodą podziemnego ruchu zakładu górniczego jak i metodą otworową.
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie.