Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.

Warsztaty z obliczeń dot. systemów różnicowania ciśnienia (ochrony pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem) z wykorzystaniem Programu PressAir. Po krótkim wprowadzeniu do tematu, uczestnicy warsztatów wprowadzą do programu niezbędne dane dotyczące Architektury budynku, określą parametry które należy uzyskać w strefie chronionej i dokonają obliczeń wymaganej ilości powietrza. Następnie na podstawie uzyskanych wyników dobiorą i skonfigurują odpowiednio instalację, wygenerują karty doborowe i schemat ideowy systemu. Warsztaty będą prowadzone na laptopach.
Mariusz Kania
mgr inż. Rafał Jankowski – mgr inż. wentylacji związany od wielu lat z wentylacją pożarową i systemami różnicowania ciśnień. W firmie FlaktGroup Poland odpowiedzialny za projekty systemów napowietrzania w Polsce centralnej i północno-wschodniej. Współodpowiedzialny za rozwój i certyfikację elementów systemu. Główny administrator programu PressAir.