Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.

Warsztaty z doboru central wentylacyjnych w systemie ACON dadzą możliwość zapoznania się z jednym z najbardziej zaawansowanych systemów doboru urządzeń wentylacyjnych dostępnych na rynku. Intuicyjność programu, automatyczny dobór urządzeń na podstawie zaledwie paru podstawowych parametrów, generowanie wykresów h-x czy obliczanie kosztów życia produktu (LCC) to tylko część możliwości tego potężnego narzędzia. W trakcie warsztatów będzie można przeprowadzić dobory na stanowiskach komputerowych.

Warsztaty z obliczeń dot. systemów różnicowania ciśnienia (ochrony pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem) z wykorzystaniem Programu PressAir. Po krótkim wprowadzeniu do tematu, uczestnicy warsztatów wprowadzą do programu niezbędne dane dotyczące Architektury budynku, określą parametry które należy uzyskać w strefie chronionej i dokonają obliczeń wymaganej ilości powietrza. Następnie na podstawie uzyskanych wyników dobiorą i skonfigurują odpowiednio instalację, wygenerują karty doborowe i schemat ideowy systemu. Warsztaty będą prowadzone na laptopach.

mgr inż. Mariusz Kania – mgr inż. wentylacji od ponad dziesięciu lat zajmujący się doborem i konfiguracją central wentylacyjnych. Współpracował przy wielu referencyjnych obiektach biurowych i przemysłowych firm GEA i DencoHappel. Wiedzę zdobytą w fabrykach w Wurzen (Niemcy) i Jonkoping (Szwecja) łączy z praktycznym doświadczeniem projektowym. Obecnie jest Kierownikiem Produktu „Centrale Wentylacyjne” we FläktGroup Poland Sp. z o.o.
mgr inż. Rafał Jankowski – mgr inż. wentylacji związany od wielu lat z wentylacją pożarową i systemami różnicowania ciśnień. W firmie FlaktGroup Poland odpowiedzialny za projekty systemów napowietrzania w Polsce centralnej i północno-wschodniej. Współodpowiedzialny za rozwój i certyfikację elementów systemu. Główny administrator programu PressAir.