5

 

Dom bez rachunku – budynki plus-energetyczne

Impulsem do powstania akcji „Dom bez rachunków” są megatrendy, jakimi są obecnie systemy fotowoltaiczne i budynki plus energetyczne. Celem wspólnych działań jest popularyzacja wiedzy na temat budownictwa plus energetycznego oraz pomoc projektantom, architektom, instalatorom oraz inwestorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła, ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych.
„Dom bez rachunków” to budynek samodzielny energetycznie, który w ciągu roku generuje więcej energii ze odnawialnych źródeł niż jej zużywa. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu modelu połączenia kilku elementów bazujących na odnawialnych źródłach energii, obejmujących panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz rekuperację. Koszty ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia oraz zużycia energii elektrycznej pod codzienne potrzeby mieszkańców domu plus energetycznego, sprowadzają się jedynie do rachunków za opłaty stałe, czyli kilkunastu złotych miesięcznie.
Warsztaty obejmować będą różne aspekty, takie jak znaczenie budynków plus energetycznych w kontekście planu UE 2050 (net zero), jak równie analizę kosztów typowego budynku jednorodzinnego zgodnie z wytycznymi VDI 2067 oraz przedstawienie praktycznych aspektów projektów budynków plus-energetycznych pod kątem doboru systemu.
mgr. inż. Paweł Lachman – absolwent inżynierii środowiska Politechniki Krakowskiej w 1992 r. W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie. Od 1995 r. jest zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant sp. z o.o. a później Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE (termiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, kotły kondensacyjne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła w Polsce. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8. Współzałożyciel Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE). W latach 2011-2012 prowadził kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 r. prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (W ramach EHPA i PORT PC). Autor ponad 70 specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.