19

 

 

 

 

Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study

Na panelu dyskusyjnym przedstawimy zasady działania trzech wybranych technologii chłodzenia dla centrów danych:

1. bezpośrednie odparowania z freecoolingiem opartym na pompach freonu,
2. woda lodowa z freecoolingiem wzbogaconym efektem adiabatycznym,
3. pośredniego chłodzenia wyparnego.

Dla wszystkich rozwiązań zostaną przedstawiane kluczowe aspekty związane z projektowaniem, doborem oraz eksploatacją urządzeń. Dodatkowo porównamy wszystkie technologie pod względem pPUE i całkowite kosztu posiadania (TCO).

Emilia Sadowska – inżynierka ds. klimatyzacji precyzyjnej w firmie Vertiv, absolwentka Politechniki Warszawskiej (IŚ) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Chemia). Trzeci rok technicznie i projektowo wspiera firmę Vertiv, projektantów i klientów. Od 2014 roku związaną z branżą klimatyzacji dla aplikacji krytycznych Centrów Przetwarzania Danych.
Piotr Wojciechowski – kierownik Działu Inżynierskiego w firmie Vertiv. Od pięciu lat bierze udział w kluczowych projektach firmy, jako wsparcie techniczne i projektowe. Jako inżynier oraz ATD (Accredited Tier Disgner) wspiera klientów, projektantów, użytkowników oraz dział handlowy w prawidłowym wyborze urządzeń oraz systemów chłodzenia i zasilania dla centrów przetwarzania danych. Od 18 lat związany z branżą zasilania gwarantowanego dla aplikacji krytycznych sektora przemysłowego oraz centrów danych. Z wykształcenia inżynier elektryk i project manager.