8

 

 

 

Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku

Panel będzie zawierał krótkie wystąpienia siedmiu aktualnie działających rzeczoznawców. Wprowadzenie w temat przedstawi Jan F. Lemański, następnie Marek Płuciennik (Przewodniczącego Głównej Komisji Kwalifikacyjnej) przedstawi procedurę nadawania tytułu rzeczoznawcy PZITS. Następnie 6 czynnych zawodowo rzeczoznawców o różnych specjalnościach przedstawi przykładowe ekspertyzy i opinie wykonane w ostatnim czasie na zlecenie różnych podmiotów prezentując warsztat pracy rzeczoznawcy oraz ważność i znaczne konsekwencje tych opracowań. Warsztat zakończony będzie dyskusją z uczestnikami.
mgr inż. Jan F. Lemański – rzeczoznawca PZITS i rzeczoznawca budowlany z zakresu Inżynierii Sanitarnej posiadający pełne uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa z zakresu instalacji i urządzeń wod. – kan – gaz – c.o. – wentylacji oraz sieci i urządzeń sanitarnych. Specjalizujący się w szczególności w zakresie instalacji oraz sieci i urządzeń wodociągów i kanalizacji. Całe ponad 60 -letnie zawodowe życie i nadal czynny zawodowo – związany z inżynierią sanitarną (inżynierią środowiska) – służących inżynieryjnej ochronie środowiska. Rzec można weteran ochrony środowiska i ochrony przyrody!
dr hab. inż. Andrzej Barczyński – absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na Politechnice Śląskiej w dziedzinie energetyki gazowej, habilitację uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, dozorowe energetyczne w zakresie sieci i instalacji gazowej. W przemyśle gazowniczym (ostatnio w Grupie Kapitałowej PGNiG) pracował od roku 1970. W czasie czterdziestodwuletniej pracy uczestniczył przy projektowaniu, budowie i eksploatacji różnych obiektów gazowniczych oraz na kopalniach gazu i ropy, takich jak: gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne, stacje redukcyjne, układy pomiarowe, nawanianie, mieszalnie gazu, tłocznie i magazyny gazu, instalacje odazotowania i odhelowania gazu, kotłownie, użytkowanie gazu, instalacje i przybory gazowe, urządzenia energetyczne zasilane gazem, palniki gazowe oraz zagadnienia związane z rynkiem gazu, efektywnością przyłączania odbiorów oraz ochroną środowiska naturalnego, zajmując różne stanowiska – specjalisty technicznego, kierownika oraz dyrektora w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa (Grupa Kapitałowa PGNiG).
mgr inż. Mikołaj Książkiewicz – czynny rzeczoznawca PZITS w specjalności ogrzewnictwo i technologia basenów w zakresie organizacji i projektowania. Autor i współautor ekspertyz oraz opinii technicznych z w/w obszaru. Zajmował samodzielne stanowiska kierownicze w zagranicznych koncernach produkcyjno –handlowych.
mgr inż. Marek Płuciennik – absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Rzeczoznawca PZITS. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Wieloletni pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL i Instytutu Techniki Budowlanej.
mgr inż. Wojciech Ratajczak – absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu wentylacji pożarowej i oddymiania. Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, członek oraz delegat Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rzeczoznawca PZITS w zakresie projektowania. Współwłaściciel firmy projektowej TRIM-TECH oraz firmy wykonawczej TRIM-INSTAL.
mgr inż. Maciej Tryjanowski – absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Studiów Podyplomowych o specjalności: „sieci, instalacje i urządzenia gazowe”. Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami. Członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rzeczoznawca PZITS w zakresie projektowania i wykonawstwa. Współwłaściciel firmy projektowej TRIM-TECH oraz firmy wykonawczej TRIM-INSTAL.