10

 

Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle

Tematyka będzie obejmowała: charakterystykę dominujących nośników ciepła stosowanych w przemyśle, omówienie źródeł ciepła (kotłowni wodnych, parowych, wytwarzających olej termalny), schematy technologiczne, układy odzysku ciepła z przykładowych procesów technologicznych, instalacje termicznego przekształcania odpadów przemysłowych, układy ciśnieniowego powrotu kondensatu.
prof. dr hab. inż. Janusz Bujak – główny zakres moich zainteresowań zawodowych to wszelka tematyka dotycząca produkcji i odzysku ciepła w przemyśle oraz wdrażanie innowacyjnych technologii związanych z tym zagadnieniem. W mojej działalności zawodowej oprócz wiedzy teoretycznej szczególny nacisk kładę na praktyczne ujęcie tematu.