6

 

Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami
i wiedzą techniczną

 Warsztat panelowy poświęcony jest zagadnieniom techniczno-prawnym związanym z projektowaniem pompowni przeciwpożarowych zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 lipca 2019r. Tematyka prelekcji obejmuje: Wymagania prawne w zakresie pompowni przeciwpożarowych, Wymagania prawne w zakresie wyrobów budowlanych, porównanie wymagań obowiązującego prawa krajowego i europejskiego oraz techniczne aspekty pompowni przeciwpożarowych.Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy, jak również odpowiedzi na pytania z zakresu projektowania i obiorów pompowni przeciwpożarowych. Wskazany i omówiony zostanie ponadto zakres dokumentacji prawno-technicznej dołączanej do dokumentacji projektowej jak również
różnice w zakresie budowy zespołów pomp bezpośrednio w obiekcie a zaprojektowaniem zespołu pomp dostarczanego przez producenta jako wyrób budowlany. Warsztat poruszy również kwestię odpowiedzialności projektanta i wykonawcy w zakresie poprawnego doboru pompowni przeciwpożarowej.
mgr inż. Gniewosz Siemiątkowski – absolwent wydziału Inżynierii Środowiska SGGW. Od 8 lat pracownik międzynarodowej firmy Wilo Polska produkującej pompy i systemy pompowe. Od początku kariery związany z doradztwem technicznym i szkoleniami. Obecnie kierownik ds. aplikacji ppoż. odpowiedzialny za projektowanie i rozwój produktów służących ochronie przeciwpożarowej na rynku Polskim. Reprezentant Wilo Polska w międzynarodowej grupie ekspertów Wilo SE ds. produktów i aplikacji w technice budowlanej. Reprezentant firmy w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Aktywny ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych.
mgr inż. Nikon Gawryluk – absolwent Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Były pracownik Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, obecnie specjalista ds. aplikacji ppoż. firmie Wilo Polska. Reprezentant Wilo Polska w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych. Autor publikacji naukowych, na co dzień odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów, certyfikację i rozwój działu ds. aplikacji ppoż.