3

 

 

Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta

1. Regulacje prawne
Uwarunkowania projektowe związane ze zmianą w: Prawie Budowlanym, Warunków Technicznych, Rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych związanych z zakresem działań branżowych

2. Określenie standardów
Dlaczego KONCEPCJA jest potrzebna i jakie jest jej umocowanie w procesie inwestycyjnym. Co powinien zawierać PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Jak powinien wyglądać PROJEKT BUDOWLANY (szczegółowość obliczeń opisu i rozmazań rysunkowych). Jaka jest rola Projektanta I Sprawdzającego PB. Jak powinien wyglądać PROJEKT WYKONAWCZY (szczegółowość rozmazań opisu i rozmazań rysunkowych, – zestawienie urządzeń i materiałów). Specyfikacja szczegółowa WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU

3. Tendencje rozwojowe
Jak korzystać ze szkoleń Firmowych. Co powinny oferować konferencje i szkolenia branżowe. Jak korzystać z warsztatów.

4. Konieczne zmiany w procesie kształcenia kadry inżynierskiej
Ocena II stopniowego kształcenia w branży sanitarnej w Uczelniach Technicznych w kraju. Czy Komisje Kwalifikacyjne Izby Inżynierów Budownictwa powinny bardziej wnikliwe weryfikować kandydatów do Uprawnień. Samokształcenie – szkolenie jako istotny etap w rozwoju projektanta (jak powinna wyglądać oferta dla poprawy umiejętności w branży sanitarnej, jak prowadzić weryfikacje umiejętności do projektowania). Czy i kiedy wąska lub szeroka specjalizacja jest konieczna w branży sanitarnej.

5. Wyposażenie warsztatu pracy projektanta: oprogramowanie
Czy tylko AutoCad i programy branżowe w branży sanitarnej dla instalacji i sieci. Jak połączyć BIM z programami branżowymi. Epigraf połączony z EPANETEM. Czy i jak można modelować instalacje i sieci sanitarne

6. Uwzględnienie ryzyka w planowaniu inwestycji
Problemy z brakiem oceny geologicznej i hydrogeologicznej dla projektów sieciowych. Problemy z prawidłowym wyborem technologii wykonania – budowy dla projektów sieciowych. Problemy, które wynikają ze zmianami w obowiązujących przepisach, warunkach w trakcie prac projektowych i realizacji inwestycji. Czy ryzyko jest związane tyko ze skutkami finansowymi czy to sprawy bezpieczeństwa użytkowania.

dr inż. Florian Piechurski– pracuje jako nauczyciel akademicki od 01.10.1980 w Politechnice Śląskiej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji obecnie jako starszy wykładowca. Posiada Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Organizator i sekretarz naukowy: od 1994 konferencji „ Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod – kan” oraz od 1997 sympozjum „Instalacje Basenowe”. Opiekun merytoryczny corocznych Konferencji od 2009 Straty wody w systemach wodociągowych, od 2015 Problem eksploatacjo przepompowni Ścieków. Organizator obecnie kierownik Studiów Podyplomowych Postęp Techniczny w Wodociągach i kanalizacji. Przewodniczący Sekcji Głównej Wodociągi i Kanalizacje PZITS. Autor i współautor 443 publikacji naukowych i technicznych oraz projektów instalacji basenowych, instalacji, sieci wodociągowych – kanalizacyjnych.
mgr inż. Zbigniew Gieleciak – absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Laureat licznych nagród, uhonorowany m.in. tytułami: „Znakomity Przywódca”, „Menadżer Sukcesu” oraz „Menedżer 25-lecia na Śląsku”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Wybudował park wodny w Tychach, który jest zasilany energią z biogazu, dzięki czemu jest samowystarczalny energetycznie. Uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów
mgr inż. Adam Masłowski – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Inżynieria Środowiska. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w branży instalacji sanitarnych bez ograniczeń. Członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor bloga poradnikprojektanta.pl oraz założyciel Grupy Wsparcia Inżynierów Sanitarnych. Obecnie prowadzi własne biuro projektów oraz czynnie wspiera inżynierów sanitarnych w zakresie projektowania oraz planowania kariery zawodowej.
mgr inż. Maciej Cyba – projektant instalacji sanitarnych i technologicznych. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Od 1983 roku zdobywał doświadczenie pracując w biurach projektowych na terenie Polski i Austrii. Od 1992 roku prowadzi własną działalność projektową. Jest autorem wielu projektów branżowych obiektów przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej oraz kilkudziesięciu pływalni i aquaparków. W jego pracowni powstały między innymi: projekt budynku sanatoryjnego w Uzdrowisku Wieniec Zdrój, projekt Parku wodnego w Tarnowie Podgórnym, projekt Aquaparku w Tychach, projekt Aquaparku Fabryka Wody w Szczecinie.