Rejestracja

Rejestracja

 

Przypominamy, że warunkiem pozytywnej rejestracji jest spełnienie łączne poniższych postanowień:

  1. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się poniżej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika.
  2. Dokonanie przelewu za udział w Warsztatach zgodnie z fakturą pro-forma, która zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu.
  3. Po zaksięgowaniu płatności przesłane zostanie do Uczestnika potwierdzenie udziału w Warsztatach.
  4. Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego na Warsztaty upływa w dniu 27.09.2019 r.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Warsztatów oraz tabelą opłat. W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z Biurem ZG PZITS.