Rejestracja

Rejestracja

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na każdy dzień warsztatów obowiązuje osobna rejestracja, przy czym zapraszamy do udziału w panelach przedstawianych pierwszego i drugiego dnia.

18 listopada zostaną przedstawione prelekcje:

 • Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży
 • Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja
 • Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań
 • Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?
 • Nowe Standardy Techniczne w Gazownictwie
 • „Zielone” Paliwa

Rejestracja na pierwszy dzień warsztatów – platforma Clickmeeting

 

19 listopada zostaną przedstawione prelekcje:

 • Model opadowy dla miasta Krakowa
 • Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych
 • Zagospodarowanie wód opadowych
 • Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne
 • Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji komunalnych)
 • Pracownia cytostatyczna bez tajemnic
 • Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych

Rejestracja na drugi dzień warsztatów – platforma Clickmeeting