Wydarzenie online

Warsztaty odbędą się w formie zdalnej.

Szczegóły techniczne będą udostępnione zarejestrowanym uczestnikom.