Program

WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

 

Program ramowy

3 października, czwartek 4 października, piątek
8.00 – 10.00 Rejestracja 9.00 – 10.00 Referaty plenarne
10.00 – 10.30 Otwarcie Warsztatów 10.00 – 11.30 Warsztat panelowy III
10.30 – 11.30 Referaty plenarne 11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 12.00 – 13.00 Prezentacje partnerów
12.00 – 13.30 Warsztat panelowy I 13.00 – 14.30 Warsztat panelowy IV
13.30 – 14.30 Prezentacje partnerów 14.30 – 15.00 Podsumowanie Warsztatów
14.30 – 15.30 Obiad 15.00 – 16.00 Obiad
15.30 – 17.00 Warsztat panelowy II
 19.00 –  Kolacja integracyjna

Tematy warsztatów panelowych:

 1. Rys historyczny. Zmiany w branży to ewolucja czy rewolucja?
 2. Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
 3. Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 4. Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta
 5. Dom bez rachunków
 6. Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
 7. Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
 8. Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku
 9. Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 10.  Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
11. Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych