Program

23 listopada, czwartek

 10.00 – 11.05 Wybrane zagadnienia w zakresie inwestycji i problematyki p.poż obiektów służby zdrowia   Florian Piechurski, Szczepan Gorbacz, 
Dawid Odbierzychleb, Krzysztof Stelągowski
11.10 – 12.05 Problematyka dotycząca wentylacji i klimatyzacji w obiektach ochrony zdrowia Anna Charkowska, Andrzej Różycki, 
Krzysztof Stelągowski
 12.10 – 13.00 Elastyczne rury preizolowane Austroflex , z jeszcze lepszą wydajnością energetyczną
Pompownie przeciwpożarowe Wilo do zabudowy poza budynkiem – kluczowe aspekty projektowe i wykonawcze
Nowoczesne narzędzia do projektowania instalacji wewnętrznych
Maria Witkowska

Ireneusz Jeleń

Jarosław Czapliński

 13.05 – 14.00  Wybrane bezwykopowe metody naprawy sieci kanalizacyjnej Florian Piechurski, Wojciech Ratajczak
 14.05 – 15.00  Wybrane zagadnienia projektowania źródeł wody do celów przeciwpożarowych Adam Masłowski, Jacek Podyma,

Wojciech Ratajczak

 

24 listopada, piątek

 9.05 – 10.00  Technologie fermentacji bioodpadów Emilia den Boer, Piotr Manczarski 
 10.05 – 11.00  Technologie tlenowego przetwarzania odpadów Andrzej Białowiec, Piotr Manczarski
 11.05 – 12.00  Jak lepiej projektować sieci gazowe wysokiego ciśnienia Andrzej Fedor, Jerzy Nawrocki, 
Paweł Stańczak
 12.05 – 13.00  Jak lepiej projektować sieci i instalacje gazowe w dystrybucji Grzegorz Łapa, Mariusz Filipowicz, 
Paweł Stańczak
 13.05 – 14.00  Wybrane zagadnienia wymiarowania pomp ciepła przeznaczonych dla ogrzewania budynków  Kazimierz Wojtas, Wojciech Ratajczak
14.05 – 15.00 Dekarbonizacja istniejących budynków dla specjalistów z zakresu branży sanitarnej Joanna Rucińska, Tomasz Cholewa, 
Łukasz Amanowicz, Wojciech Ratajczak