Program

Temat przewodni: Zielono mi!

 

18 listopada

09:30 – 10:55 Otwarcie Warsztatów
 • Zastosowanie nano grafenowych powłok w wentylacji i klimatyzacji  –  Mariusz Smaczyński (a-went sp z o.o.)
 • Bezwykopowa renowacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych  –  Przemysław Szkudlarczyk (Blejkan Holding Sp. z o.o), Karolina Myk (POliner Sp. z o.o.)
 • System wentylacji laboratoryjnej SmayLab  –  Zbigniew Kowalski (SMAY Sp. z o.o.)

 

11:00 – 11:55 Panel 1: Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania
 • Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania   –   Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Małgorzata Król (Politechnika Śląska, PZITS)

 

12:00 – 12:55 Panel 2: Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja
 • Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja  –  Mirosław Szyłak-Szydłowski (Politechnika Warszawska, PZITS)
 • Zastosowanie i możliwości nawiewników tekstylnych  –  Mariusz Smaczyński, Norbert Duczmal (a-went sp z o.o.)

 

13:00 – 13:55 Panel 3: Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań
 • Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań –  Alicja Siuta-Olcha, Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS)

 

14:00 – 14:55 Panel 4: Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?
 • Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC? –  Paweł Lachman (PORT PC, POBE), Paweł Wróbel (Ekspert POBE, Gate Brussel)

 

15:00 – 15:55 Sesja partnerów
 • Zamiana instalacji stalowych na tekstylne systemy wentylacji  –  Mariusz Smaczyński (a-went sp z o.o.)
 • Innowacyjne moduły cTWS/fGRP do bezwykopowej renowacji grawitacyjnych dużych kanałów o kształtach niekołowych  –  Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.)
 • Zabezpieczanie klatek schodowych na wypadek pożaru, czyli nowoczesne systemy oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych  –  Monika Garbacz (SMAY Sp. z o.o.)

 

16:00 – 16:55 Panel 5: Nowe Standardy Techniczne w Gazownictwie
 • Wprowadzenie – jakie są aktualnie w opracowaniu nowe dokumenty standaryzacyjne  –  Eliza Dyakowska (IGG, PZITS)
 • ST-IGG-3601 Wymagania dla śluz oraz dla rurociągów  –  Mateusz Bil (GAZ SYSTEM S.A.)
 • Praktyczna realizacja przystosowania gazociągu DN 700 do tłokowania  –  Andrzej Fedor (GAZ SYSTEM S.A., PZITS)
 • ST-IGG-3301 Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane  –  Jacek Janicki (ZRB Janicki)
 • Przekroczenia bezwykopowe na przykładzie jednego ze zrealizowanych przewiertów –  Roland Kośka (GAZ SYSTEM S.A.)

 

17:00 – 18:00 Panel 6: „Zielone” Paliwa
 • Wprowadzenie – zielone paliwa – jakich standardów brakuje  –  Paweł Stańczak (PZITS)
 • Problemy dotyczące nawaniania paliw odnawialnych np wodór lub mieszanki z wodorem Grzegorz Rosłonek  –  Grzegorz Rosłonek (PGNiG S.A., PZITS)
 • Kawerny jako najlepsze dla magazynowania energii w postaci wodoru i sprężonego powietrza CAES  –  Paweł Wilkosz (Gas Strorage Poland)
 • Wymagania dla rur dla czystego wodoru – hydrogen backbone  –  Tomasz Szczypiński (PZITS)

 

19 listopada

10:00 – 10:55 Panel 7: Model opadowy dla miasta Krakowa
 • Model opadowy dla miasta Krakowa  –  Marcin Glixelli (Wodociągi Miasta Krakowa S.A., PZITS)

 

11:00 – 11:55 Panel 8: Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych
 • Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych  –  Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS)
 • Innowacyjna i proekologiczna wymiana przyłączy wodociągowych i gazowych z rur ołowianych, stalowych i miedzianych metodą bezwykopową  –  Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.)

 

12:00 – 12:55 Panel 9: Zagospodarowanie wód opadowych
 • Zagospodarowanie wód opadowych  –  Mariusz Piasny (MPI s.c.)
 • Potencjał wody deszczowej w budynku – instalacje dualne  –  Bartosz Tywonek (Wilo Polska Sp. z o.o.)
 • Odprowadzanie wód deszczowych i ścieków ogólnospławnych grawitacyjnymi kanałami o kształtach niekołowych po wykonaniu bezwykopowej renowacji modułami cTWS – wprowadzenie  –  Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.)

 

13:00 – 13:55 Panel 10: Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne
 • Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne  –  Piotr Manczarski, Krystyna Lelicińska-Serafin (Politechnika Warszawska, PZITS)

 

14:00 – 14:55 Panel 11: Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji Komunalnych)
 • Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji Komunalnych)  –  Piotr Manczarski, Anna Rolewicz-Kalińska (Politechnika Warszawska, PZITS)

 

15:00 – 15:55 Sesja partnerów
 • ActivePure RCI – Innowacyjne wykorzystanie układów wentylacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Powietrze jako bariera wiruso-, bakterio- i grzybobójcza  –  Wiesław Iwan (ActivTek Medika)
 • Wentylacja hybrydowa Darco  –  Anna Majkowska (Darco Sp. z o.o.)

 

16:00 – 16:55 Panel 12: Rozwiązania do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia w szpitalach
 • Pracownia cytostatyczna bez tajemnic  –  Marc Voges, Anna Selma (Berner International GMBH)
 • Oczyszczanie powietrza kanałowymi filtrami elektrostatycznymi Elixair  –  Zbigniew Kowalski (SMAY Sp. z o.o.)

 

17:00 – 18:00 Panel 13: Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych
 • Czy istnieje skuteczniejsza od promieniowej jonizacji katalitycznej metoda ciągłej (online) ochrony personelu medycznego i pacjentów w obiektach służby zdrowia ? Dyskusja ekspercka z omówieniem możliwości oraz skuteczności technologii promieniowej jonizacji katalitycznej (RCI)  –  Radosław Lenarski (ENGIE SAR), Andrzej Różycki (ENGIE SAR, PZITS), Wiesław Iwan (ActivTek Medika)