Program

WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

 

ZAPRASZAMY DO POBIERANIA PEŁNEGO PROGRAMU „WARSZTATÓW PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH”

Program ramowy

3 października, czwartek 4 października, piątek
8.00 – 10.00 Rejestracja 9.00 – 10.15 Referaty plenarne
10.00 – 11.20 Otwarcie Warsztatów 10.15 – 10.45 Przerwa kawowa
11.20 – 11.50 Przerwa kawowa 10.45 – 12.15 Warsztat panelowy III
11.50 – 13.20 Warsztat panelowy I 12.30 – 14.00 Prezentacje Partnerów
13.30 – 14.30 Prezentacje partnerów 14.00 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 15.30 Obiad 14.30 – 16.00 Warsztat panelowy IV
15.30 – 17.00 Warsztat panelowy II 16.00 – 16.10 Podsumowanie Warsztatów
 19.00 –  Kolacja integracyjna         16:10 –  Obiad

Tematy warsztatów panelowych:

 1. Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
 2. Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 3.  Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta
4. Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie
 5. Dom bez rachunków – budynki plus-energetyczne
 6. Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
 7. Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
 8. Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku
 9. Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 10. Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
11. Dobór izolacji na instalacjach w budynkach z uwzględnieniem aktualnych uregulowań prawnych i wymagań technicznych
12. Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku
13. Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
14. Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
15.  Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego
16. Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
17. Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
18. Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
19. Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study
20. Właściwy dobór pomp ciepła LG THERMA V oraz instalacji do budynków


Tematy prezentacji Partnerów:

 1. Zwieńczenia przypowierzchniowe studni kanalizacyjnych. Przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększania trwałości eksploatacyjnej.
 2. Pompy i zestawy pompowe służące przeciwpożarowemu zaopatrzeniu w wodę wg. najnowszych wymagań prawnych i Krajowej Oceny Technicznej CNBOP
3. Systemy do zagospodarowywania wód opadowych
4. System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i w obiektach przemysłowych
5. Izolacje Armacell w technice instalacyjnej- co nowego?
6. Projektowanie energooszczędnych systemów chłodniczych w oparciu o nowoczesne rozwiązania firmy Blue Box
7. Wykorzystanie potencjału oszczędności energii w wentylacji – wentylatory ZerAx® i  koncepcja EC+
8. Innowacyjna przepompownia hybrydowa EcoLIFT XL firmy KESSEL – ekonomiczny sposób odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej oraz skuteczna ochrona tych obiektów przed przepływem zwrotnym
 9. Nowoczesne rozwiązania ciepłownicze, Logotermy -mieszkaniowe stacje wymiennikowe
 10. Nowatorskie rozwiązania techniczne kanalizacji sanitarnej w budynkach wysokich 
 11. Systemy zamocowań Niczuk
 12. Para technologiczna. Regulacja temperatury w wymiennikach ciepła w warunkach zmiennych obciążeń i występowania przeciwciśnienia po stronie instalacji kondensatowej
 13. Montażu klap p-poż na przykładzie rozwiązań Lindab
 14. Łączniki zabezpieczone przed wysunięciem Nova Siria jako rozwiązanie służące do łączenia rurociągów o dużych średnicach i rozmaitym wykonaniu materiałowym
15. Zalety instalacji z rur miedzianych – jeden materiał, wiele zastosowań i korzyści
 16. Kotły średniej i dużej mocy. Kocioł ARES Tec – najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku
 17. Wysokosprawne filtry tłuszczowe w profesjonalnych okapach kuchennych – zalety wynikające ich zastosowania
 18. Oszczędność energii w instalacjach HVAC przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów BELIMO
 19. Innowacyjne systemy Uponor zwiększające bezpieczeństwo wody pitnej w budynkach
 20. Innowacyjne urządzenia VERANO serii freshAIR+
 21.  Wydajne systemy klimatyzacji precyzyjnej dla centrów przetwarzania danych – przegląd rozwiązań i technologii
 22.  Bezwykopowe układanie i odnawianie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych
23. Pompy ciepła LG THERMA V jako nowoczesne rozwiązania ogrzewania budynków