Program

Zielono mi!

 

Program ramowy Warsztatów

Godzina

18 listopada

19 listopada

10:00 – 10:55 Otwarcie Warsztatów  Panel 7
11:00 – 11.55 Panel 1  Panel 8
12:00 – 12:55 Panel 2

Panel 9

13:00 – 13:55  Panel 3  Panel 10
14:00 – 14:55  Panel 4  Panel 11
15:00 – 15:55 Sesje partnerów Sesje partnerów
16:00 – 16:55  Panel 5 Panel 12
17:00 – 17:55  Panel 6 Panel 13
17:55 – 18:00   Zamknięcie Warsztatów

 

Tematyka poszczególnych paneli:

Panel 1: Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania

Panel 2: Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja

Panel 3: Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań

Panel 4: Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?

Panel 5:  Nowe Standardy Techniczne 

Panel 6: „Zielone” Paliwa

Panel 7: Model opadowy dla miasta Krakowa

Panel 8: Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych

Panel 9: Zagospodarowanie wód opadowych

Panel 10: Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne 

Panel 11: Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji komunalnych)

Panel 12: Pracownia cytostatyczna bez tajemnic

Panel 13: Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych