Program

Zielono mi!

 

Program ramowy Warsztatów

Godzina

18 listopada

19 listopada

11:00 – 11:55 Otwarcie Warsztatów  Panel GSWK 1
12:00 – 12.55 Panel GSCOWIA 1  Panel GSWK 2
13:00 – 13:55 Panel GSCOWIA 2

Panel GSGO 1

14:00 – 14:55  Panel GSCOWIA 3  Panel GSGO 2
15:00 – 15:55 Sesje partnerów Sesje partnerów
16:00 – 16:55  Panel GSG 1 Panel GSTISB 1
17:00 – 17:55  Panel GSG 2 Panel GSTISB 2
17:55 – 18:00   Zamknięcie Warsztatów

 

Tematyka poszczególnych paneli:

GŁÓWNA SEKCJA CIEPŁOWNICTWA, OGRZEWNICTWA, WENTYLACJI I INŻYNIERII ATMOSFERY

1: Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży

2: Zapachy i odory – neutralizacja w pomieszczeniach biurowych

3: Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań

 

GŁÓWNA SEKCJA GAZOWNICTWA

1: Nowe Standardy Techniczne 

2: „Zielone” Paliwa

 

GŁÓWNA SEKCJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

1: Zielono i Zdrowo żyj! – wody opadowe: obliczenia, retencja, wykorzystanie

2: Sposoby renowacji i odbudowy starych sieci wodno-kanalizacyjnych a renowacja nasadzenia

 

GŁÓWNA SEKCJA GOSPODARKI ODPADAMI:

1: Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne 

2: Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. Instalacji Komunalnych)

 

GŁÓWNA SEKCJA TECHNIKI INSTALACYJNEJ W SZPITALNICTWIE I BALNEOTECHNIKI

1: Pracownia cytostatyczna bez tajemnic
2: Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych