Prelegenci i paneliści

 

ŁUKASZ AMANOWICZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
ATZE BOERSTRA REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
TOMASZ CHOLEWA Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
MACIEJ CYBA Cyba – Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej
ZBIGNIEW GIELECIAK Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
ALEKSANDRA IMIOŁEK Izba Gospodarcza Gazownictwa
HENRYK KUREK
JAREK KURNITSKI REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
PAWEŁ LACHMAN PORT PC
ALEKSANDER NAWRAT Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
GRZEGORZ OJCZYK Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o.
FLORIAN PIECHURSKI Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ANDRZEJ PUSZ Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,
Politechnika Śląska
ZENON SPIK Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 BOGDAN SZYMAŃSKI Polska PV
MONIKA ŻUBROWSKA – SUDOŁ Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska